Bli medlem

För att bli medlem gör du en insättning på bankgiro: 522-1734 eller Swish:  123 147 58 13
I meddelandefältet vid insättning skriver du namn och födelseår.
Fyll sedan i formuläret nedan.

Årsavgift: 100 kr om du är 18 år eller över, 50 kr om du är under 18 år.